Venue

1022

BINH DUONG UNIVERSITY
Address: No.504 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.
Website: www.bdu.edu.vn
Email: ccce@bdu.edu.vn;info@bdu.edu.vn